Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1687
Title: Вугільний фільтр
Authors: Коваленко, А.О.
Андрійчук, Г.В.
Насонкіна, І.К.
Соколов, В.І.
Соколов, В.И.
Sokolov, V.I.
Гусєнцова, Є.С.
Щурова, І.В.
Пастушкова, І.Д.
Чередниченко, Г.Ю.
Issue Date: 2008
Publisher: Державний департамент інтелектуальної власності
Citation: Пат. на корисну модель № 33457 Україна, МПК F24F 7/06. Вугільний фільтр / А.О.Коваленко, Г.В. Андрійчук, І.К. Насонкіна, В.І.Соколов, Є.С.Гусєнцова, І.В. Щурова, І. Д. Пастушкова, Г. Ю. Чередниченко ; Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – u200801478 ; заявл. 05.02.2008 ; опубл. 25.06.2008, Бюл.№ 12, 2008. – 2 с. : кресл.
Description: Вугільний фільтр, що являє собою корпус з вугільним адсорбентом та двома циліндричними вставками, розміщеними між двома сітками, який відрізняється тим, що стінки циліндричних вставок та внутрішня поверхня корпусу, які знаходяться в шарі адсорбенту, виконані гофрованими. Корисна модель відноситься до вугільних фільтрів і може бути використана у системах очищення повітря промислових підприємств та атомних станцій.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1687
Appears in Collections:Патенти
Соколов Володимир Ілліч

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
33457-uapatents.com.pdf100,31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.