Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1688
Title: Спосіб виміру витрати
Authors: Коваленко, А.О.
Соколов, В.І.
Соколов, В.И.
Sokolov, V.I.
Мінін, С.О.
Верховецький, М.О.
Коврижкін, Ю.Л.
Лисцов, С.О.
Issue Date: 2001
Publisher: Державний департамент інтелектуальної власності
Citation: Пат. на корисну модель № 33605 Україна, МПК 6 G01P5/00. Спосіб виміру витрати / А.О.Коваленко, В.І.Соколов, С. О.Мінін, М. О. Верховецький, Ю. Л. Коврижкін, С. О. Лисцов ; Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – 99031428 ; заявл. 16.03.1999 ; опубл. 15.02.2001, Бюл.№ 1, 2001. – 3 с. : кресл.
Description: Спосіб виміру витрати шляхом визначення середньої швидкості потоку за показаннями дифманометра,який підключений до приймачів повного і статичного тиску, який відрізняється тим, що приймачі повного тиску встановлюються на центральних координатах рівновеликих частин живого перетину потоку, причому кількість приймачів повного тиску дорівнює кількості рівновеликих частин живого перетину потоку. Винахід відноситься до області способів виміру параметрів потоку рідких і газоподібних середовищ.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1688
Appears in Collections:Соколов Володимир Ілліч
Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
33605-uapatents.com.pdf257,91 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.