Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1690
Title: Пристрій для виміру середньої швидкості потоку
Authors: Коваленко, А.О.
Соколов, В.І.
Соколов, В.И.
Sokolov, V.I.
Мінін, С.О.
Верховецький, М.О.
Коврижкін, Ю.Л.
Лисцов, С.О.
Issue Date: 2001
Publisher: Державний департамент інтелектуальної власності
Citation: Пат. на корисну модель № 33606 Україна, МПК 6 G01P5/00. Пристрій для виміру середньої швидкості потоку / А.О.Коваленко, В.І.Соколов, С. О.Мінін, М. О. Верховецький, Ю. Л. Коврижкін, С. О. Лисцов ; Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – 99031429 ; заявл. 16.03.1999 ; опубл. 15.02.2001, Бюл.№ 1, 2001. – 3 с. : кресл.
Description: Пристрій для виміру середньої швидкості потоку, що має в єдиному корпусі приймач статичного тиску, приймальні отвори повного тиску і відхідні від них канали, який відрізняється тим, що приймальні отвори виконані на рівновеликих частинах перетину каналу, що охоплюється розміром корпуса, причому, відхідні від приймальних отворів канали з'єднані між собою і приєднані до єдиного каналу через дроселюючі елементи рівного опору, а число приймальних отворів повного тиску дорівнює числу рівновеликих частин перетину каналу, що охоплюється розміром корпусу. Винахід відноситься до області засобів виміру параметрів потоку рідких і газоподібних середовищ.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1690
Appears in Collections:Соколов Володимир Ілліч
Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
33606-uapatents.com.pdf82,76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.