Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1693
Title: Адсорбер вугільний
Authors: Мінін, С.О.
Тищенко, В.О.
Верховецький, М.О.
Корчінелі, І. А.
Соколов, В.І.
Соколов, В.И.
Sokolov, V.I.
Коваленко, А.О.
Соснов, І.І.
Issue Date: 2002
Publisher: Державний департамент інтелектуальної власності
Citation: Пат. на корисну модель № 51946 Україна, МПК 6 G21F9/02, G21F9/12. Адсорбер вугільний / С. О. Мінін, В. О. Тищенко, М. О. Верховецький, І. А. Корчінелі, В. І. Соколов, А. О. Коваленко, І. І. Соснов ; Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – 2001117505 ; заявл. 02.11.2001 ; опубл. 16.12.2002, Бюл. № 12, 2002. – 2 с. : кресл.
Description: Адсорбер вугільний, який містить корпус із вхідним і вихідним патрубками, сорбувальний шар між обмежувальними решітками, який відрізняється тим, що між обмежувальними решітками встановлена поворотна скоба. Винахід відноситься до галузі енергетики і може бути використаний на атомних електростанціях (АЕС) для очищення повітря, що надходить з гермооболонки, від радіоактивного йоду перед викидом його в атмосферу.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1693
Appears in Collections:Соколов Володимир Ілліч
Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
51946-uapatents.com.pdf64,65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.