Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1694
Title: Пальник для спалювання водовугільного палива
Authors: Shvornikova, H.
Чернецька, Н.Б.
Коваленко, А.О.
Шворнікова, Г.М.
Варакута, Є.О.
Капустін, Д.О.
Соколов, В.І.
Соколов, В.И.
Sokolov, V.I.
Рисухін, Л.І.
Андрійчук, М.Д.
Шворникова, А.М.
Chernetskaya–Beletskaya, N.
Chernetska–Biletska, N.
Чернецька-Білецька, Н.Б.
Чернецкая-Белецкая, Н.Б.
Issue Date: 2010
Publisher: Державний департамент інтелектуальної власності
Citation: Пат. на корисну модель № 52357 Україна, МПК F17D 1/14. Пальник для спалювання водовугільного палива / Н.Б. Чернецька, А.О. Коваленко, Г.М. Шворнікова, Є.О. Варакута, Д.О. Капустін, В.І. Соколов, Л.І. Рисухін, М.Д. Андрійчук ; Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – u201001720 ; заявл. 18.02.2010 ; опубл. 25.08.2010, Бюл.№ 16, 2010. – 2 с. : кресл.
Description: Пальник для спалювання водовугільного палива, що містить ствол для подачі водовугільного палива, з'єднаний із соплом основної форсунки, напроти якої співвісно встановлено сопло, з'єднане із стволом для подачі водовугільного палива, додаткової форсунки, який відрізняється тим, що в стволі для подачі водовугільного палива, з'єднаного із соплом додаткової форсунки, встановлено вентиль. Корисна модель відноситься до області енергетики і може бути використана для спалювання водовугільного палива у котлах малої та середньої потужності.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1694
Appears in Collections:Соколов Володимир Ілліч
Чернецька-Білецька Наталія Борисівна
Шворнікова Ганна Михайлівна
Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
52357-uapatents.com.pdf117,79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.