Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1695
Title: Адсорбер вугільний
Authors: Мінін, С.О.
Тищенко, В.О.
Верховецький, М.О.
Корчінелі, І.А.
Соколов, В.І.
Соколов, В.И.
Sokolov, V.I.
Коваленко, А.О.
Соснов, І.І.
Issue Date: 2003
Publisher: Державний департамент інтелектуальної власності
Citation: Пат. на корисну модель № 52909 Україна, МПК 7 B01D53/02. Адсорбер вугільний / С.О. Мінін, В.О.Тищенко, М.О. Верховецький, І.А. Корчінелі, В.І. Соколов, А.О. Коваленко, І. І. Соснов ; Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – 2001107149 ; заявл. 22.10.2001 ; опубл. 15.01.2003, Бюл. № 1, 2003. – 2 с. : кресл.
Description: Адсорбер вугільний, який містить корпус із вхідним і вихідним патрубками, сорбуючий шар, між обмежувальними решітками, який відрізняється тим, що між обмежувальними решітками встановлена система перфорованих трубок для періодичної імпульсної подачі стиснутого повітря до сорбуючого шару. Винахід відноситься до галузі енергетики і може бути використаний на атомних електростанціях (АЕС) для очищення повітря, що надходить з гермооболонки, від радіоактивного йоду перед викидом його в атмосферу.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1695
Appears in Collections:Соколов Володимир Ілліч
Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
52909-uapatents.com.pdf71,06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.