Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1696
Title: Адсорбер вугільний
Authors: Мінін, С.О.
Тищенко, В.О.
Верховецький, М.О.
Корчінелі, І.А.
Соколов, В.І.
Соколов, В.И.
Sokolov, V.I.
Коваленко, А.О.
Соснов, І.І.
Issue Date: 2003
Publisher: Державний департамент інтелектуальної власності
Citation: Пат. на корисну модель № 53852 Україна, МПК 7 G21F9/02,G21F9/12. Адсорбер вугільний / С. О. Мінін, В. О. Тищенко, М. О. Верховецький, І. А. Корчінелі, В. І. Соколов, А. О. Коваленко, І. І. Соснов ; Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – 2001107354 ; заявл. 29.10.2001 ; опубл. 17.02.2003, Бюл. № 2, 2003. – 2 с. : кресл.
Description: Адсорбер вугільний, який містить корпус із вхідним і вихідним патрубками, сорбуючий шар між обмежувальними решітками, який відрізняється тим, що сорбуючий шар розділений на секції, частково заповнені сорбентом. Винахід відноситься до галузі енергетики і може бути використаний на атомних електростанціях (АЕС) для очищення повітря, що надходить з гермооболонки, від радіоактивного йоду перед викидом його в атмосферу.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1696
Appears in Collections:Соколов Володимир Ілліч
Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
53852-uapatents.com.pdf70,83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.