Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1697
Title: Направляючий апарат осьового вентилятора
Authors: Гусєнцова, Я.А.
Коваленко, А.О.
Гусєнцова, Є.С.
Дядичев, К.М.
Соколов, В.І.
Соколов, В.И.
Sokolov, V.I.
Гущін, А.О.
Бакланов, В.В.
Issue Date: 2010
Publisher: Державний департамент інтелектуальної власності
Citation: Пат. на корисну модель № 55218 Україна, МПК F24F 7/06. Направляючий апарат осьового вентилятора / Я. А. Гусєнцова, А. О. Коваленко, Є. С. Гусєнцова, К. М. Дядичев, В. І. Соколов, А. О. Гущін, В. В. Бакланов ; Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – u201006102 ; заявл. 20.05.2010 ; опубл. 10.12.2010, Бюл. № 23, 2010. – 2 с. : кресл.
Description: Направляючий апарат осьового вентилятора, що містить поворотні лопатки, розташовані перед робочим колесом осьового вентилятора, і поворотний механізм, який відрізняється тим, що лопатки направляючого апарата осьового вентилятора виконано з гнучкої пластини, один кінець якої закріплено нерухомо, а протилежний закріплено з можливістю обертання поворотним механізмом на кут, необхідний для оптимальної роботи. Корисна модель відноситься до області будівництва, вентиляції та кондиціювання повітря і може бути використана у промисловості для вентиляції промислових підприємств.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1697
Appears in Collections:Патенти
Соколов Володимир Ілліч

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
55218-uapatents.com.pdf105,59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.