Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1703
Title: Адсорбер вугільний
Authors: Коваленко, А.О.
Баранич, Ю.В.
Кондауров, Є.М.
Мінін, С.О.
Корчінелі, І.А.
Соколов, В.І.
Соколов, В.И.
Sokolov, V.I.
Верховецький, М.О.
Issue Date: 2003
Publisher: Державний департамент інтелектуальної власності
Citation: Пат. на корисну модель № 61332 Україна, МПК 7G21F9/O2,G21F9/12. Адсорбер вугільний / А.О. Коваленко, Ю.В. Баранич, Є.М. Кондауров, С.О. Мінін, І.А. Корчінелі, В.І. Соколов, М.О. Верховецький ; Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – 2002129804 ; заявл. 09.12.2002 ; опубл. 17.11.2003, Бюл. № 11, 2003. – 2 с. : кресл.
Description: Адсорбер вугільний, що містить корпус з вхідним і вихідним патрубками, сорбуючий шар, розташований між обмежувальними ґратами і розділений на секції, частково заповнені сорбентом, який відрізняється тим, що вхідний патрубок виконаний на виході у вигляді дифузора, а вихідний патрубок виконаний на вході у вигляді колектора. Винахід відноситься до галузі енергетики і може бути використаний на атомних електростанціях (АЕС) для очищення повітря, яке надходить з гермооболочки, від радіоактивного йоду перед викидом його в атмосферу.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1703
Appears in Collections:Соколов Володимир Ілліч
Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
61332-uapatents.com.pdf61,67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.