Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1704
Title: Система регулювання співвідношення газ-повітря в інжекційних газових пальниках
Authors: Андрійчук, М.Д.
Коваленко, А.О.
Дядичев, К.М.
Соколов, В.І.
Соколов, В.И.
Sokolov, V.I.
Баранич, Ю.В.
Issue Date: 2003
Publisher: Державний департамент інтелектуальної власності
Citation: Пат. на корисну модель № 62213 Україна, МПК 7F23D14/00. Система регулювання співвідношення газ-повітря в інжекційних газових пальниках / М. Д. Андрійчук, А. О. Коваленко, К. М. Дядичев, В. І. Соколов, Ю. В. Баранич ; Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – 2003010850 ; заявл. 31.01.2003 ; опубл. 15.12.2003, Бюл. № 12, 2003. – 2 с. : кресл.
Description: Система регулювання співвідношення газ-повітря в інжекційних газових пальниках, що містить пальник, канали підведення повітря і газу, витратомірні пристрої, регулювальний орган та виконавчий механізм, яка відрізняється тим, що система оснащена датчиками витрати повггря і газу, регулятором співвідношення з інтегруючими властивостями. Винахід відноситься до галузі теплогазопостачання і може бути використаний в котельних установках на газовому паливі.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1704
Appears in Collections:Соколов Володимир Ілліч
Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
62213-uapatents.com.pdf74,42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.