Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1705
Title: Пальник для спалювання водовугільного палива
Authors: Чернецька, Н.Б.
Коваленко, А.О.
Шворнікова, Г.М.
Варакута, Є.О.
Капустін, Д.О.
Соколов, В.І.
Соколов, В.И.
Sokolov, V.I.
Рисухін, Л.І.
Андрійчук, М.Д.
Шворникова, А.М.
Shvornikova, H.
Chernetska–Biletska, N.
Chernetskaya–Beletskaya, N.
Чернецька-Білецька, Н.Б.
Чернецкая-Белецкая, Н.Б.
Issue Date: 2011
Publisher: Державний департамент інтелектуальної власності
Citation: Пат. на корисну модель № 65996 Україна, МПК F17D 1/14. Пальник для спалювання водовугільного палива / Н.Б. Чернецька, А.О. Коваленко, Г.М. Шворнікова, Є.О. Варакута, Д.О. Капустін, В.І. Соколов, Л.І. Рисухін, М.Д. Андрійчук ; Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – u201105028 ; заявл. 20.04.2011 ; опубл. 26.12.2011, Бюл. № 24, 2011. – 2 с. : кресл.
Description: Пальник для спалювання водовугільного палива, що містить ствол для подачі водовугільного палива, з'єднаний із соплом основної форсунки, напроти якої співвісно встановлене сопло додаткової форсунки, з'єднане зі стволом для подачі водовугільного палива, і вентиль, встановлений у стволі для подачі водовугільного палива, з'єднаний із соплом додаткової форсунки, який відрізняється тим, що сопла основної та додаткової форсунок розташовано під кутом одне до одного. Корисна модель належить до галузі енергетики та може бути використана для спалювання водовугільного палива у котлах малої та середньої потужності.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1705
Appears in Collections:Соколов Володимир Ілліч
Чернецька-Білецька Наталія Борисівна
Шворнікова Ганна Михайлівна
Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
65996-uapatents.com.pdf132,58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.