Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1706
Title: Гідропрес з об'ємним регулюванням
Authors: Соколова, Я.В.
Грешний, Д.С.
Систерова, А.Ф.
Соколов, В.І.
Соколов, В.И.
Sokolov, V.I.
Issue Date: 2012
Publisher: Державний департамент інтелектуальної власності
Citation: Пат. на корисну модель № 66917 Україна, МПК B30B 15/14. Гідропрес з об'ємним регулюванням / Я.В. Соколова, Д.С. Грешний, А.Ф. Систерова, В.І. Соколов ; Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – u201107914 ; заявл. 23.06.2011 ; опубл. 25.01.2012, Бюл. № 2, 2012. – 2 с. : кресл.
Description: Гідропрес з об'ємним регулюванням, що містить робочий орган, двигун та гідропривід з насосом, що регулюється, який відрізняється тим, що у гідропресі як двигун застосовано гідромотор, сполучений механічною передачею з робочим органом. Корисна модель належить до пресових машин і може бути використана для обробки матеріалів тиском.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1706
Appears in Collections:Соколов Володимир Ілліч
Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
66917-uapatents.com.pdf174,52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.