Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1707
Title: Автоматичний гідропривід з об'ємним регулюванням
Authors: Азаренко, Н.Г.
Соколова, Я.В.
Осипов, В.І.
Соколов, В.І.
Соколов, В.И.
Sokolov, V.I.
Issue Date: 2012
Publisher: Державний департамент інтелектуальної власності
Citation: Пат. на корисну модель № 75596 Україна, МПК B30B 15/14. Автоматичний гідропривід з об'ємним регулюванням / Н. Г. Азаренко, Я.В. Соколова, В.І. Осипов, В.І. Соколов ; Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – u 2012 05423 ; заявл. 03.05.2012 ; опубл. 10.12.2012, Бюл.№ 23, 2012. – 4 с. : кресл.
Description: Автоматичний гідропривід з об'ємним регулюванням містить гідродвигун, сполучений з робочим органом, насос з регульованим робочим об'ємом та гідроапаратуру. У гідроприводі розташовано пристрій для автоматичного регулювання робочого об'єму насоса та пристрій для автоматичного регулювання частоти обертів двигуна насоса. Корисна модель належить до галузі автоматичних приводів та може бути використана у металорізальних та дерево оброблювальних верстатах і машинах для обробки матеріалів тиском тощо.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1707
Appears in Collections:Соколов Володимир Ілліч
Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
75596-uapatents.com.pdf189,66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.