Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1708
Title: Автоматичний привід
Authors: Соколова, Я.В.
Азаренко, Н.Г.
Осипов, В.І.
Соколов, В.І.
Соколов, В.И.
Sokolov, V.I.
Issue Date: 2012
Publisher: Державний департамент інтелектуальної власності
Citation: Пат. на корисну модель № 75597 Україна, МПК B30B 15/16. Автоматичний привід / Я.В. Соколова, Н. Г. Азаренко, В.І. Осипов, В.І. Соколов ; Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – u 2012 05424 ; заявл. 03.05.2012 ; опубл. 10.12.2012, Бюл. № 23, 2012. – 4 с. : кресл.
Description: Автоматичний привід містить гідродвигун, сполучений з робочим органом, та регулятор витрати. У пристрої розташовано шаговий двигун для програмного керування дроселем регулятора витрати, а дросель регулятора витрати виконано з кутовим профілем прохідного перерізу. Корисна модель належить до галузі автоматичних приводів та може бути використана у металорізальних і деревообробних верстатах та машинах для обробки матеріалів тиском тощо.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1708
Appears in Collections:Соколов Володимир Ілліч
Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
75597-uapatents.com.pdf172,46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.