Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1709
Title: Валкоутворювач соломистої маси до зернозбирального комбайна
Authors: Шаповалов, В.І.
Соколов, В.І.
Соколов, В.И.
Sokolov, V.I.
Issue Date: 2013
Publisher: Державний департамент інтелектуальної власності
Citation: Пат. на корисну модель № 82556 Україна, МПК A01D 41/12. Валкоутворювач соломистої маси до зернозбирального комбайна / В.І. Шаповалов, В.І. Соколов. – u 2013 03892 ; заявл. 29.03.2013 ; опубл. 12.08.2013, Бюл. № 15, 2013. – 4 с. : кресл.
Description: Валкоутворювач соломистої маси до зернозбирального комбайна, що містить корпус, подрібнюючий барабан з ножами, протиріжучий пристрій, ланцюгово-планчатий транспортер полови і валкоутворювач, причому нижня транспортуюча гілка транспортера полови підведена безпосередньо в зону взаємодії ножів подрібнюючого барабана з протиріжучим пристроєм і транспортер полови виконаний поворотним вниз, проти годинникової стрілки. Корисна модель належить до сільськогосподарського машинобудування і може бути використана при розробці валкоутворювачів до зернозбирального комбайна.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1709
Appears in Collections:Патенти
Соколов Володимир Ілліч

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
82556-uapatents.com.pdf240,1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.