Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1711
Title: Навісний подрібнювач соломистих продуктів до зернозбирального комбайна
Authors: Шаповалов, В.І.
Соколов, В.І.
Соколов, В.И.
Sokolov, V.I.
Issue Date: 2013
Publisher: Державний департамент інтелектуальної власності
Citation: Пат. на корисну модель № 82558 Україна, МПК A01F 12/40. Навісний подрібнювач соломистих продуктів до зернозбирального комбайна / В.І. Шаповалов, В.І. Соколов. – u201303890 ; заявл. 29.03.2013 ; опубл. 12.08.2013, Бюл. № 15, 2013. – 5 с. : кресл.
Description: Навісний подрібнювач соломистих продуктів до зернозбирального комбайна, що містить корпус, подрібнюючий барабан з ножами, протиріжучий пристрій і розкидувач соломи, причому протиріжучий пристрій забезпечений протирізами з ріжучою кромкою, виконаною по логарифмічній спіралі, а ножі подрібнюючого барабана взаємодіють з протирізами, мають П- подібну форму і охоплюють кожен протиріз з двох сторін. Корисна модель належить до сільськогосподарського машинобудування і може бути використана в навісних подрібнювачах соломи до зернозбиральних комбайнів.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1711
Appears in Collections:Патенти
Соколов Володимир Ілліч

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
82558-uapatents.com.pdf226,2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.