Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1712
Title: Спосіб оцінки надійності спеціальних тканин для кислотозахисного одягу
Authors: Мичко, А.А.
Ріпка, Г.А.
Мазнєв, Є.О.
Соколов, В.І.
Соколов, В.И.
Sokolov, V.I.
Issue Date: 2016
Publisher: Державний департамент інтелектуальної власності
Citation: Пат. на корисну модель № 105432 Україна, МПК G01N 33/36. Спосіб оцінки надійності спеціальних тканин для кислотозахисного одягу / А.А. Мичко, Г.А. Ріпка, Є.О. Мазнєв, В.І. Соколов ; Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – u201506653 ; заявл. 06.07.2015 ; опубл. 25.03.2016, Бюл. № 6, 2016. – 5 с.
Description: Спосіб оцінки надійності спеціальних тканин для кислотозахисного одягу полягає у визначенні зменшення розривного навантаження по основі і утоку випробувального зразка спеціальної тканини після обробки його агресивною рідиною, а саме сірчаною кислотою відповідної концентрації протягом заданого інтервалу часу, подальшої його нейтралізації та висушування. Додатково вводять як визначальний параметр оцінки надійності комплексний показник Сн за формулою Сн=Ск=Св=0,8…1,0, який включає ступінь надійності по відношенню до зміни коефіцієнтів повітропроникності: Ск=Кп/Кк=0,8…1,0 та значень водотривкості: Св=Bк/B = 0,8…1,0, де Кп і Кк - показники коефіцієнтів повітропроникності до і після обробки зразка, дм3/м2·с; В і Вк - показники водотривкості до і після обробки зразка, мм вод. ст. Корисна модель належить до області випробування (вивчення) захисних властивостей тканин від агресивних рідин і може бути використана при дослідженні і оцінці надійності матеріалів спеціального одягу, призначеного для експлуатації в умовах впливу мінеральних кислот, лугів, окиснювачів і розчинів агресивних сполук різної концентрації.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1712
Appears in Collections:Соколов Володимир Ілліч
Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
105432-uapatents.com.pdf222,02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.