Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1713
Title: Спосіб оцінки теплозахисних властивостей матеріалів і пакетів
Authors: Мичко, А.А.
Ріпка, Г.А.
Мазнєв, Є.О.
Воробйов, О.В.
Соколов, В.І.
Соколов, В.И.
Sokolov, V.I.
Issue Date: 2016
Publisher: Державний департамент інтелектуальної власності
Citation: Пат. на корисну модель № 105451 Україна, МПК G01N 25/18. Спосіб оцінки теплозахисних властивостей матеріалів і пакетів / А.А. Мичко, Г.А. Ріпка, Є.О. Мазнєв, О.В. Воробйов, В.І. Соколов ; Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – u 2015 07692 ; заявл. 03.08.2015 ; опубл. 25.03.2016, Бюл.№ 6, 2016. – 6 с.
Description: Спосіб оцінки теплозахисних властивостей матеріалів і пакетів полягає в закріпленні випробувального зразка матеріалу або пакета між нагрівачем і охолодним середовищем і надалі вимірі часу охолодження нагрівача у заданому інтервалі температур. При проведенні випробувань зразків матеріалів і пакетів при дії на них низьких температур як нагрівач використовують теплову камеру з температурою, значення якої дорівнює величині комфортної середньозваженої температури людини, а як охолодне середовище - камеру з низькою температурою від -5 °C до -40 °C, при цьому вимір часу охолодження теплової камери до заданої температури, значення якої дорівнює величині гранично допустимої середньозваженої температури людини, проводять при постійному впливі низької температури заданої величини через випробувальний зразок матеріалу або пакет матеріалів. Корисна модель належить до швейної та взуттєвої галузі легкої промисловості, а саме до способів, за допомогою яких вивчають теплозахисні властивості текстильних матеріалів або пакетів в процесі впливу низької температури.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1713
Appears in Collections:Соколов Володимир Ілліч
Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
105451-uapatents.com.pdf252,43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.