Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1714
Title: Автоматичний гідропривід
Authors: Рассказова, Ю.Б.
Соколова, Я.В.
Нікітченко, І.В.
Соколов, В.І.
Соколов, В.И.
Sokolov, V.I.
Issue Date: 2016
Publisher: Державний департамент інтелектуальної власності
Citation: Пат. на корисну модель № 107312 Україна, МПК B30B 15/14. Автоматичний гідропривід / Ю.Б. Рассказова, Я.В. Соколова, І.В.Нікітченко, В.І. Соколов ; Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – u201513050 ; заявл. 29.12.2015 ; опубл. 25.05.2016, Бюл. № 10, 2016. – 4 с. : кресл.
Description: Автоматичний гідропривід містить гідромотор, насос з робочим об'ємом, що регулюється, гідроапаратуру, пристрій для регулювання робочого об'єму насоса та пристрій для регулювання частоти обертів двигуна насоса. В гідроприводі розташовано датчик кутових переміщень вала гідромотора, регулятор робочого об'єму насоса та регулятор частоти обертів двигуна насоса. Корисна модель належить до автоматичних приводів та може бути використана в металорізальних верстатах та системах, спеціальному технологічному обладнанні, машинах для обробки матеріалів тиском.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1714
Appears in Collections:Соколов Володимир Ілліч
Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
107312-uapatents.com.pdf221,04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.