Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1715
Title: Автоматичний гідропривід з об'ємним регулюванням
Authors: Рассказова, Ю.Б.
Соколова, Я.В.
Нікітченко, І.В.
Соколов, В.І.
Соколов, В.И.
Sokolov, V.I.
Issue Date: 2016
Publisher: Державний департамент інтелектуальної власності
Citation: Пат. на корисну модель № 107313 Україна, МПК B30B 15/14. Автоматичний гідропривід з об'ємним регулюванням / Ю.Б. Рассказова, Я.В. Соколова, І.В. Нікітченко, В.І. Соколов ; Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – u201513051 ; заявл. 29.12.2015 ; опубл. 25.05.2016, Бюл. № 10, 2016. – 4 с. : кресл.
Description: Автоматичний гідропривід з об'ємним регулюванням містить гідромотор, насос з робочим об'ємом, що регулюється, гідроапаратуру та пристрій для регулювання робочого об'єму насоса. В гідроприводі розташовано датчик кутових переміщень вала гідромотора та стохастичний оптимальний регулятор. Вхід стохастичного оптимального регулятора зв'язаний з датчиком кутових переміщень вала гідромотора, а вихід – з пристроєм регулювання робочого об'єму насоса. Корисна модель належить до галузі автоматичних приводів та може бути використана у металорізальних верстатах та системах, спеціальному технологічному обладнанні, машинах для обробки матеріалів тиском тощо.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1715
Appears in Collections:Соколов Володимир Ілліч
Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
107313-uapatents.com.pdf187,72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.