Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1724
Title: Гідропідсилювач
Other Titles: Hydropower
Гидроусилитель
Authors: Соколов, В.І.
Соколов, В.И.
Sokolov, V.I.
Issue Date: 1998
Publisher: Державний департамент інтелектуальної власності
Citation: Пат. на корисну модель № 23346 Україна, МПК F15B9/03. Гідропідсилювач / В.І. Соколов ; Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – 96093504 ; заявл. 10.09.1996 ; опубл. 31.08.1998, Бюл. № 4, 1998. – 4 с. : кресл.
Abstract: Гидроусилитель, имеющий дросселирующий распределитель в выходном каскаде усиления, отличающийся тем, что для повышения жесткости регулировочной характеристики в сливных каналах распределителя установлены редукционные клапаны постоянного перепада давлений между выходными каналами и линией слива гидроусилителя .
Гідропідсилювач, який має розподільник, що дроселює в вихідному каскаді посилення, що відрізняється тим, що для підвищення жорсткості регулювальної характеристики в зливних каналах розподільника встановлені редукційні клапани постійного перепаду тисків між вихідними каналами і лінією зливу гідропідсилювача.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1724
Appears in Collections:Соколов Володимир Ілліч
Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Патент 23346А.pdf3,02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.