Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1725
Title: Слідкуючий гідропривід
Other Titles: Следящий гидропривод
Authors: Соколов, В.И.
Sokolov, V.I.
Соколов, В.І.
Issue Date: 1998
Publisher: Державний департамент інтелектуальної власності
Citation: Пат. на корисну модель № 23347 Україна, МПК F15B9/02. Слідкуючий гідропривід / В.І. Соколов ; Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – 96093505 ; заявл. 10.09.1996 ; опубл. 31.08.1998, Бюл. № 4, 1998. – 4 с. : кресл.
Abstract: Следящий гидропривод, состоящий из исполнительного гидродвигателя, гидроусилителя и механизма обратной связи, отличающийся тем, что для повышения жесткости статических характеристик привода в выходных каналах гидроусилителя в направлении к исполнительному гидродвигателю установлены редукционные клапаны постоянного перепада давлений между линией питания и выходными каналами гидроусилителя, причем параллельно редукционным клапанам подключены обратные клапаны, закрытые к исполнительному гидродвигателю.
Слідкуючий гідропривід, що складається з виконавчого гідродвигуна, гідропідсилювача і механізму зворотного зв'язку, що відрізняється тим, що для підвищення жорсткості статичних характеристик приводу в вихідних каналах гідропідсилювача в напрямку до виконавчого гідродвигуна встановлені редукційні клапани постійного перепаду тисків між лінією харчування і вихідними каналами гідропідсилювача, причому паралельно редукційним клапанів підключені зворотні клапани, закриті до виконавчого гідродвигуна.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1725
Appears in Collections:Соколов Володимир Ілліч
Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Патент 23347А.pdf3,22 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.