Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1738
Title: Актуальні проблеми науково-промислового комплексу регіонів
Other Titles: матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., м. Рубіжне, 18-24 квітня 2017 р.
Issue Date: 2017
Citation: Актуальні проблеми науково-промислового комплексу регіонів : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., м. Рубіжне, 18-24 квітня 2017 р. / М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Ін-т хім. технологій СНУ ім. В. Даля [та ін.] ; [за ред. Ілляшенко О.В., Рубан Е.В.]. – Харків: Мачулін, 2017. – 448 с.
Description: У збірнику опубліковано матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, які висвітлюють широке коло питань, пов’язаних із теоретичними та прикладними проблемами регіонів. Рекомендовано для наукових працівників, спеціалістів науково-дослідних установ, студентів, магістрантів, аспірантів, докторантів і викладачів вищих навчальних закладів, фахівців системи освіти і науки. Відповідальність за зміст і достовірність поданих матеріалів випуску несуть автори наукових статей. Точки зору авторів публікації можуть не співпадати з точкою зору редколегії збірника.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1738
Appears in Collections:«Актуальні проблеми науково-промислового комплексу регіонів»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
conficht_2017.pdf6,36 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.