Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1766
Title: Жалюзійний апарат холодильної камери тепловоза
Authors: Коваленко, А.О.
Соколов, В.І.
Соколов, В.И.
Sokolov, V.I.
Андрійчук, К.М.
Монахов, Р.Ф.
Найш, Н.М.
Issue Date: 2005
Publisher: Державний департамент інтелектуальної власності
Citation: Декларац. пат. на корисну модель № 9821 Україна, МПК 7B60J1/20. Жалюзійний апарат холодильної камери тепловоза / А. О. Коваленко, В. І. Соколов, К. М. Андрійчук, Р. Ф. Монахов, Н.М. Найш ; Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – 200503182 ; заявл. 05.04.2005 ; опубл. 17.10.2005, Бюл. № 10, 2005. – 2 с. : кресл.
Description: Жалюзійний апарат холодильної камери тепловоза, що встановлений на вході в холодильну камеру і містить жалюзі з поворотними стулками, один кінець яких шарнірно закріплений, а інший - прикріплений до тяги, з'єднаної з приводом, керованим регулятором температури теплоносія, який відрізняється тим, що як дискретний привід використаний пропорційний привід, пристрій також оснащений датчиками напрямку руху й відносної швидкості повітря.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1766
Appears in Collections:Патенти
Соколов Володимир Ілліч

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9821.pdf91,38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.