Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1768
Title: Вентиляційна установка
Authors: Губар, В.Ф.
Гусєнцова, Я.А.
Андрійчук, К.М.
Іващенко, Є.А.
Коваленко, А.О.
Єпіфанова, О.В.
Соколов, В.І.
Соколов, В.И.
Sokolov, V.I.
Гусєнцова, Є.С.
Васькевич, В.Г.
Issue Date: 2006
Publisher: Державний департамент інтелектуальної власності
Citation: Пат. на корисну модель № 17975 Україна, МПК F24F 7/06. Вентиляційна установка / В. Ф. Губар, Я. А. Гусєнцова, К. М. Андрійчук, Є. А. Іващенко, А. О. Коваленко, О. В. Єпіфанова, В. І. Соколов, Є. С. Гусєнцова, В. Г. Васькевич; Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – 200604833 ; заявл. 03.05.2006 ; опубл. 16.10.2006, Бюл. № 10, 2006. – 2 с. : кресл.
Description: Вентиляційна установка, що містить вентилятор та регулювальний орган з приводом, яка відрізняється тим, що як регулювальний орган з приводом застосований струминний діод, встановлений за вентилятором і керований потоком повітря, що регулюється дроселем.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1768
Appears in Collections:Соколов Володимир Ілліч
Єпіфанова Ольга Вікторівна
Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17975.pdf91,4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.