Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1772
Title: Система регулювання насоса
Authors: Рисухін, Л.І.
Кравченко, О.П.
Мальцев, В.О.
Коваленко, А.О.
Соколов, В.І.
Соколов, В.И.
Sokolov, V.I.
Гусєнцова, Є.С.
Issue Date: 2008
Publisher: Державний департамент інтелектуальної власності
Citation: Пат. на корисну модель № 34474 Україна, МПК F04D 15/00. Система регулювання насоса / Л.І. Рисухін, О.П. Кравченко, В.О. Мальцев, А.О. Коваленко, В.І. Соколов, Є.С. Гусенцова ; Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – 200803688 ; заявл. 24.03.2008 ; опубл. 11.08.2008, Бюл. № 15, 2008. – 2 с. : кресл.
Description: Система регулювання насоса, що містить бак, всмоктуючу магістраль, відцентровий насос, вентиль, напірну магістраль, вентиль регулювання та байпасну лінію, яка відрізняється тим, що на всмоктуючій магістралі насоса розташовано ежектор. Корисна модель відноситься до області систем регулювання подачі насоса і може бути використана у виробничій подачі рідини.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1772
Appears in Collections:Патенти
Соколов Володимир Ілліч

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
34474.pdf65,08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.