Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1788
Title: Інжекційний газовий пальник
Authors: Андрійчук, М.Д.
Коваленко, А.О.
Дядичев, К.М.
Соколов, В.І.
Соколов, В.И.
Sokolov, V.I.
Баранич, Ю.В.
Issue Date: 2004
Publisher: Державний департамент інтелектуальної власності
Citation: Декларац. пат. на винахід № 64242 Україна, МПК F23D14/22. Інжекційний газовий пальник / М.Д. Андрійчук, А. О. Коваленко, К. М. Дядичев, В. І. Соколов, Ю.В. Баранич ; Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – 2003043369 ; заявл. 15.04.2003 ; опубл. 16.02.2004, Бюл. № 2, 2004. – 1 с. : кресл.
Description: Винахід відноситься до галузі теплогазопостачання і може бути використаний в різних опалювальних приладах, від побутових газових плит до котельних установок.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1788
Appears in Collections:Соколов Володимир Ілліч
Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
64242.pdf171,42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.