Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1789
Title: Гідропрес з автоматичним програмним керуванням
Authors: Рамазанов, С.К.
Соколова, Я.В.
Бурлаков, Є.І.
Грєшний, Д.С.
Соколов, В.І.
Соколов, В.И.
Sokolov, V.I.
Issue Date: 2011
Publisher: Державний департамент інтелектуальної власності
Citation: Пат. на корисну модель № 65782 Україна, МПК B30B 15/16. Гідропрес з автоматичним програмним керуванням / С. К. Рамазанов, Я. В. Соколова, Є. І. Бурлаков, Д. С. Грєшний, В. І. Соколов ; Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – 201107916 ; заявл. 23. 06. 2011 ; опубл. 12. 12. 2011, Бюл. № 23, 2011. – 2 с. : кресл.
Description: Гідропрес з автоматичним програмним керуванням, що містить робочий орган, сполучений з гідродвигуном, та автоматичний гідропривід з регулятором витрати, який відрізняється тим, що містить кроковий двигун для програмного керування дроселем регулятора витрати. Корисна модель належить до пресових машин і може бути використана для обробки матеріалів тиском.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1789
Appears in Collections:Патенти
Соколов Володимир Ілліч

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
65782.pdf178,23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.