Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1790
Title: Система очищення повітря
Authors: Мінін, С.О.
Корчинелі, І.А.
Коваленко, А.О.
Соколов, В.І.
Соколов, В.И.
Sokolov, V.I.
Баранич, Ю.В.
Савельєв, О.В.
Гуц, В.В.
Issue Date: 2004
Publisher: Державний департамент інтелектуальної власності
Citation: Декларац. пат. на винахід № 67216 Україна, МПК G21F9/00, G21F9/02. Система очищення повітря / С.О. Мінін, І.А. Корчинелі, А. О. Коваленко, В. І. Соколов, Ю.В. Баранич, О.В. Савельєв, В.В. Гуц ; Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – 2003087556 ; заявл. 11.08.2003 ; опубл. 15.06.2004, Бюл. № 6, 2004. – 2 с. : кресл.
Description: Винахід відноситься до області енергетики і може бути використаний на атомних електростанціях (АЕС) для очищення повітря, що надходить з гермооболонки, від радіоактивного йоду перед викидом повітря в атмосферу.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1790
Appears in Collections:Патенти
Соколов Володимир Ілліч

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
67216.pdf195,26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.