Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1792
Title: Система фільтрації повітря
Authors: Гуц, В.В.
Богорад, В.І.
Коваленко, А.О.
Соколов, В.І.
Соколов, В.И.
Sokolov, V.I.
Дядичев, К.М.
Подлєсна, С.В.
Гусєнцова, Я.А.
Корчинелі, І.А.
Мінін, С.О.
Фоменко, Ю.М.
Issue Date: 2004
Publisher: Державний департамент інтелектуальної власності
Citation: Декларац. пат. на винахід № 67990 Україна, МПК G21F9/02, G21F9/12. Система фільтрації повітря / В.В. Гуц, В.І. Богорад, А. О. Коваленко, В. І. Соколов, К. М. Дядичев, С.В. Подлєсна, Я. А. Гусєнцова, І.А. Корчинелі, С.О. Мінін, Ю.М. Фоменко ; Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – 2003087575 ; заявл. 11.08.2003 ; опубл. 15.07.2004, Бюл. № 7, 2004. – 2 с. : кресл.
Description: Винахід відноситься до області енергетики і може бути використаний на атомних електростанціях (АЕС) для очищення повітря від аерозолів радіоактивного йоду перед викидом повітря в атмосферу.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1792
Appears in Collections:Патенти
Соколов Володимир Ілліч

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
67990.pdf224,51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.