Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1795
Title: Аэродинамика вентиляции
Other Titles: Аеродинаміка вентиляції
Аerodynamics of ventilation
Authors: Гусенцова, Я.А.
Епифанова, О.В.
Андрийчук, Н.Д.
Кондауров, Е.Н.
Вялых, А.В.
Гусєнцова, Я.А.
Єпіфанова, О.В.
Андрійчук, М.Д.
Кондауров, Є.М.
Вялих, О.В.
Yepifanova, O.
Issue Date: 2005
Publisher: изд-во ВНУ им. В. Даля
Citation: Аэродинамика вентиляции : учеб. пособие / Я.А. Гусенцова, О.В. Епифанова, Н.Д. Андрийчук, Е.Н. Кондауров, А.В. Вялых. - Луганск : изд-во ВНУ им. В. Даля, 2005. – 142 с.
Abstract: Описано використання засобів аеродинаміки для вирішення задач вентиляції. Розглянуті рівняння аеродинаміки вентиляційних систем та їх елементів. Наведено залежності для визначення втрат тиску в повітропроводах та на місцевих опорах. Розглянуті аеродинамічні характеристики припливних та конвективних струмінь, всмоктувальних факелів, бортових відсмоктувачів та повітропроводів рівномірного роздавання та всмоктування. Описано дослідні стенди, прилади та засоби лабораторного експериментування для дослідження аеродинамічних процессів. Посібник призначено для студентів спеціальностей “Гідроаеродинаміка” та “Теплогазопостачання та вентиляція”, інженерно–технічним працівникам.
Описано использование средств аэродинамики для решения задач вентиляции. Рассмотрены уравнения аэродинамики вентиляционных систем и их элементов. Приведены зависимости для определения потерь давления в воздуховодах и на местных сопротивлениях. Рассмотрены аэродинамические характеристики приточных и конвективных струю, всасывающих факелов, бортовых отсосов и воздуховодов равномерного раздачи и всасывания. Описаны исследовательские стенды, приборы и средства лабораторного экспериментирования для исследования аэродинамических процессов. Пособие предназначено для студентов специальностей "Гидроаэродинамика" и "Теплогазоснабжение и вентиляция", инженерно-техническим работникам.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1795
Appears in Collections:Навчальні видання, підручники, посібники, що створені викладачами університету
Єпіфанова Ольга Вікторівна
Навчальні посібники з грифом МОН / кафедра МПМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
АЭРОДИНАМИКА ВЕТИЛЯЦИИ.pdf2,4 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.