Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1796
Title: Вихревые и струйные регулирующие устройства систем воздушного отопления и вентиляции
Other Titles: Вихрові та струминні регулюючі пристрої систем повітряного опалення і вентиляції
Vortex and jet regulating devices of air heating and ventilation systems
Authors: Гусенцова, Я.А.
Коваленко, А.А.
Соколов, В.И.
Гусєнцова, Я.А.
Коваленко, А.О.
Соколов, В.І.
Sokolov, V.I.
Issue Date: 2006
Publisher: Вид-во СНУ ім. В.Даля
Citation: Вихревые и струйные регулирующие устройства систем воздушного отопления и вентиляции / Я.А. Гусенцова, А.А. Коваленко, В.И. Соколов. – Луганськ : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2006. - 88 с.
Abstract: Розглянуто принцип дії, конструкції, методики розрахунку вихро-вих та струминних регулюючих пристроїв систем повітряного опалення і вентиляції. Розрахована на інженерно-технічних робітників, зайнятих у сфері проектування та експлуатації систем вентиляції. Буде корисна студентам старших курсів технічних спеціальностей.
Рассмотрены принцип действия, конструкции, методики расчета вихревых и струйных регулирующих устройств систем воздушного отопления и вентиляции. Рассчитана на инженерно-технических работников, занятых в сфере проектирования и эксплуатации систем вентиляции. Будет полезна студентам старших курсов технических специальностей.
The principle of operation, design, methods of calculation of vortex and jet regulating devices of air heating and ventilation systems is considered. Designed for engineering and technical workers employed in the design and operation of ventilation systems. It will be useful for students of senior technical specialties courses.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1796
Appears in Collections:Наукові видання/ кафедра машинобудування та прикладної механіки
Соколов Володимир Ілліч
Інші наукові видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Вихревые и струйные регулирующие устройства.pdf2,12 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.