Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1815
Назва: Образ самітника в «Записах з келії» Камо-но Чьомея
Інші назви: Образ отшельника в «Записках из кельи» Камо-но Тёмэйя
An image of the hermit in “The Ten Foot Square Hut” (“Hojoki”) by Kamo no Chōmei
Автори: Ігошев, К.М.
Игошев, К.М.
Igoshev, K.M.
Ключові слова: самітництво
відлюдництво
дзуйхіцу
Шюгендо
дзен-буддизм
мудзьо
мудзьо-но-аваре
Дао
затворничество
отшельничество
дзуйхицу
Сюгендо
дзэн-буддизм
мудзё
мудзё-но-аварэ
Дао
reclusion
hermitage
zuihitsu
Shugendō
zen-buddhism
mujō
mujō no aware
Tao
Дата публікації: 2017
Бібліографічний опис: Ігошев К. М. Образ самітника в «Записах з келії» Камо-но Чьомея / К. М. Ігошев // Літературний процес : методологія, імена, тенденції. Збірник наукових праць (філологічні науки). – 2017. – № 10. – С. 85-90
Короткий огляд (реферат): У статті автор розглядає образ самітника у японському середньовічному творі жанру дзуйхіцу «Записи з келії» («Ґоджокі») Камо-но Чьомея. Описуються та аналізуються такі літературознавчі терміни як «дзуйхіцу», загальні літературні концепти «самітництво» («відлюдництво») та естетично-релігійні буддійські концепції «мудзьо», «мудзьо-но-аваре» та «Дао» («Шлях»). У праці зроблено короткий огляд праць вчених-попередників з питань середньовічної японської літератури, літератури самітництва та дзуйхіцу, а також з питань буддизму. Задопомогою цих теоретичних та практичних розробок проаналізовано образ самітника в дзуйхіцу Камо-но Чьомея «Записи з келії» («Ґоджокі») та розглянуті форми його реалізації в тексті твору. У результаті дослідження було визначено, що Камо-но Чьомей використовує описи природних катастроф, мінливості людського життя та ненадійності осель задля утвердження дзен-буддійського принципу «мудзьо» (мінливості сущого) і, як наслідок, аргументації власної ідеалізації самітницького життя. Естетико-філософський принцип «мудзьо-но-аваре» використовується автором для естетизації, ідеалізації та пропагування самітницького життя.
В статье автор рассматривает образ отшельника в японском средневековом произведении жанра дзуйхицу «Записки из кельи» («Ходзёки») Камо-но Тёмэйя. Описываются и анализируются такие литературоведческие термины как «дзуйхицу», общие литературные концепты «затворничество» («отшельничество») и эстетически религиозные буддийские концепции «мудзё», «мудзё-но-аварэ» и «Дао» («Путь»). В работе дан краткий обзор работ ученых-предшественников по средневековой японской литературе, отшельнической литературе и дзуйхицу, а также по вопросам буддизма. С помощью этих теоретических и практических разработок проанализирован образ отшельника в дзуйхицу Камо-но Тёмэйя «Записки из кельи» («Ходзёки») и рассмотрены формы его реализации в тексте произведения. В результате исследования было определено, что Камо-но Тёмэй использует описания природных катастроф, изменчивости человеческой жизни и ненадежности жилищ для утверждения дзен-буддийского принципа «мудзё» (изменчивости сущего) и как следствие, аргументации собственной идеализации затворнический жизни. Эстетическо-философский принцип «мудзё-но-аварэ» используется автором для эстетизации, идеализации и популяризации отшельнического образа жизни.
In the article the author considers the hermit's image in the Japanese medieval literary work of the zuihitsu genre “The Ten Foot Square Hut” (“Hojoki”) by Kamo no Chōmei. Describes and analyzes such literary terms as “zuihitsu”, general literary concepts of "seclusion" ("hermitage") and aesthetical and religious Buddhist concepts of “mujō”, “mujō no aware” and “Tao” (“The Way”). A brief review of the work of predecessors on medieval Japanese literature, literature of seclusion and zuihitsu, as well as on questions of Buddhism is provided in the research. With the help of these theoretical and practical works, the image of the hermit in the Kamo no Chōmei’s zuihitsu “The Ten Foot Square Hut” (“Hojoki”) is analyzed and the forms of its realization in the text of the work are considered. As a result of the research it was determined that Kamo no Chōmei uses descriptions of natural disasters, the impermanence of human life and the unreliability of dwellings for the establishment of the Zen-Buddhist principle of “mujō” (impermanence of existence) and, as a consequence, the further support of his own idealization of reclusive life. The aesthetico-philosophical principle of “mujō no awaré” is used by the author for aestheticization, idealization and propaganda of reclusive life.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1815
Розташовується у зібраннях:Ігошев Кирило Михайлович
Публікації кафедри германо-романської філології та перекладу
Авторські публікації науковців

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Ігошев.Київ2017.doc91 kBMicrosoft WordПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.