Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1817
Title: «Леттіпарк» Юдіт Германн : естетика мінімалізму
Authors: Літвінова, М.М.
Литвинова, М.М.
Litvinova, M.M.
Keywords: естетична парадигма
мінімалістична проза
німецька література
коротке оповідання
фрагментація реальності
лаконізм
«рваний синтаксис»
автономність читача
Issue Date: 2018
Citation: Літвінова М.М. «Леттіпарк» Юдіт Германн: естетика мінімалізму / М.М. Літвінова // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія Філологічні науки. - 2018.
Abstract: У дослідженні визначені та проаналізовані основні ознаки мінімалістичного тексту у сучасній європейській та американській літературі. Основна увага приділена питанню реалізації естетичної парадигми мінімалізму у творчості представниці нової хвилі у німецькій літературі «Neue deutsche Lesbarkeit» Ю. Германн. На матеріалі збірки коротких оповідань «Леттіпарк» визначені основні риси мінімалізму на сюжетному, часово-просторовому, композиційному та мовному рівнях організації художнього тексту. В результаті дослідження було визначено, що наративній естетиці мінімалізму Ю. Германн властиві такі риси: беземоційний, безоцінний виклад; детальне відтворення фрагментів повсякденного життя, філософське підґрунтя в найбуденніших сюжетах; адинамічний сюжет; нелінійність, обмеженість сюжетних ліній з асоціативно-емоційним зв'язком; нереалізованість драматичного потенціалу сюжету, структури розповіді; відкритий фінал; відсутність або невиразність кульмінації; маскування автора, оповідача; орієнтація на внутрішню роботу, автономність читача; обмеженість інформації в описах персонажів, місця дії; змішання надлишковості мовного вираження з лаконізмом, використання стилістичного потенціалу синтаксису, вживання лексичних одиниць «розмитої» семантики, синонімічна «бідність» тексту.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1817
Appears in Collections:Публікації кафедри германо-романської філології та перекладу
Авторські публікації науковців

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ЛітвіноваМ.М._статья.docx65,01 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.