Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1831
Title: Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
Other Titles: Visnik of the Volodymyr Dahl East Ukrainian national university
Issue Date: 2017
Publisher: Вид-во СНУ ім. В.Даля
Citation: Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля : наук. журнал / відп. ред. д.т.н., професор Скарга-Бандурова І.С. ; СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2017. – № 8 (238). – 116 с.
Description: Журнал включено до Переліків наукових фахових видань України (Наказ МОН №1328 21.12.2015 р.), (Наказ МОН №515 16.05.2016 р.), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з технічних, економічних та історичних наук відповідно.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1831
Appears in Collections:№ 8 (238)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Вiсник_8_238.pdf4,59 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.