Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1842
Title: Психологічні умови формування адаптивних можливостей студентів вищих навальних закладів гуманітарного профілю
Other Titles: Психологические условия формирования адаптивных возможностей студентов высших стремительных заведений гуманитарного профиля
Psychological conditions for the formation of adaptive capabilities of students of higher rapid institutions of the humanitarian profile
Authors: Завацька, Н.Є.
Сербін, Ю.В.
Бохонкова, Ю.О.
Завацкая, Н.Е.
Сербин, Ю.В.
Бохонкова, Ю.А.
Zavatskaya, N.E.
Serbin, Yu.V.
Bohonkova, Yu.A.
Issue Date: 2017
Publisher: вид-во СНУ ім. В.Даля
Citation: Завацька Н. Є. Психологічні умови формування адаптивних можливостей студентів вищих навальних закладів гуманітарного профілю : монографія / Н.Є. Завацька, Ю.В. Сербін, Ю.О.Бохонкова. – Сєвєродонецьк : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2017. – 176 с.
Abstract: Монографія містить узагальнення теоретичного матеріалу з наукової проблеми формування адаптивних можливостей студентів вищих навальних закладів гуманітарного профілю з критичним її аналізом, визначенням вагомості, формулюванням нових наукових концепцій. Окрема увага приділена розгляду психологічних умов формування адаптивних можливостей студентів вищих навальних закладів гуманітарного профілю. Досліджено вплив функціонування складових особистісного адаптивного потенціалу студентів- гуманітаріїв на процес їх адаптації до навчання. Представлено комплексну соціально-психологічну програму підвищення адаптації до навчання студентів- гуманітаріїв та окреслено шляхи її оптимізації. Монографія розрахована на широке коло читачів: психологів, педагогів, викладачів вищих навчальних закладів, здобувачів вищої освіти, аспірантів, науковців та фахівців, що займаються соціально-психологічними проблемами.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1842
Appears in Collections:Монографії співробітників кафедри
Завацька Наталія Євгенівна
Бохонкова Юлія Олександрівна
Наукові видання
Монографії вчених університету

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9_02_Монография Завацька, Сербин, Бохонкова.pdf1,47 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.