Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1845
Title: Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця у випадку виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі
Other Titles: Termination of the employment contract on the initiative of the employer in case of an identified non-compliance of the employee with the position held or work performed
Authors: Кравченко, І.М.
Арсентьєва, О.С.
Котова, Л.В.
Kravchenko, I.M.
Arsent`yeva, O.S.
Kotova, L.V.
Issue Date: 2018
Publisher: вид-во СНУ ім. В.Даля
Citation: Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця у випадку виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі : монографія / І.М. Кравченко, О.С. Арсентьєва, Л.В. Котова. – Сєвєродонецьк : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2018. – 176 с.
Abstract: Монографію присвячено дослідженню актуальних питань трудового права та практики його застосування. Розглянуті випадки, порядок розірвання та основні закономірності правової регламентації розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця у випадку виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі в Україні та зарубіжних країнах. Надана характеристика підстав розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця, що визначаються як невідповідність займаній посаді або виконуваній роботі. Сформульовані положення щодо відсутності вини працівника в неналежному виконанні трудових обов’язків як необхідної ознаки розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця за цією підставою. Визначені юридичні гарантії, що забезпечують процедуру розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця у випадку виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі. Окреслені шляхи вдосконалення національного законодавства у розглядуваній царині. Видання адресоване правникам-науковцям, адвокатам, викладачам, докторантам, аспірантам, здобувачам вищої освіти вищих юридичних навчальних закладів, а також усім, хто цікавиться питаннями трудового права.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1845
Appears in Collections:Арсентьєва Олена Сергіївна
Монографії вчених університету
Котова Любов Вячеславна
Наукові публікації співробітників юридичного факультета
монографії / юридичний факультет

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25_01_монографія__ок.pdf2,73 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.