Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1850
Назва: Покращення показників динаміки та міцності ходової частини вантажних вагонів шляхом конструктивного вдосконалення
Інші назви: Улучшения показателей динамики и прочности ходовой части грузовых вагонов путем конструктивного совершенствования
Improvement of indicators of dynamics and strength of freight cars bogies by constructive changes
Автори: Кара, С.В.
Kara, S.
Ключові слова: візок вантажного вагону
рама
ресорне підвішування
міцність
динаміка
енергоефективність
класифікація візків
тележка грузового вагона
рама
рессорное подвешивание
прочность
динамика
энергоэффективность
классификация тележек
freight truck bogie
frame
spring suspension
strength
dynamics
energy efficiency
classification of bogies
Дата публікації: 2017
Видавництво: вид-во СНУ ім. В.Даля
Бібліографічний опис: Кара С. В. Покращення показників динаміки та міцності ходової частини вантажних вагонів шляхом конструктивного вдосконалення / С. В. Кара // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2017. – № 5 (235). – С. 55 - 60.
Короткий огляд (реферат): У статті розглянуто питання перспективних ходових частин для вантажних вагонів нового покоління, розроблено доповнення до існуючої класифікації візків, а саме запропоновано впровадження таких типів підвішування: комбіноване буксове підвішування з пружною рамою, комбіноване центральне підвішування з пружною рамою, пружна рама, багатоступінчате комбіноване: буксове і центральне підвішування з пружною рамою, багатоступінчате комбіноване: буксове і центральне, колискове підвішування з пружною рамою, пружна надресорна балка. Проаналізованого основні причини недостатньої міцності бокових рам, та представлено результати експериментальних досліджень автора. Представлено результати теоретичних досліджень засобами моделювання руху вагона в програмному комплексі «Універсальний механізм» по визначенню впливу першого ступеня ресорного підвішування в візках типу 18-100 на енергоефективність (опір руху) і встановлена розрахункова величина зниження опору руху. Підготовлено концепт принципово нової конс- трукції візка вантажного вагона для швидкісного руху, який засновано на принципово нових технічних рішеннях з пружно-дисипативних несучими елементами, а також розроблена концепція модернізації візків типу 18-100 та аналогів шляхом впровадження буксового підвішування на колії 1520 мм.
В статье рассмотрены вопросы перспективных хо- довых частей для грузовых вагонов нового поколения, раз- работано дополнение к существующей классификации тележек, а именно предложено внедрение таких типов подвешивания: комбинированное буксовое подвешивание с упругой рамой, комбинированное центральное подвеши- вание с упругой рамой, упругая рама, многоступенчатое комбинированное: буксовое и центральное подвешивание с упругой рамой, многоступенчатое комбинированное: буксовое и центральное, люлечное подвешивание с упругой рамой, упругая надрессорная балка. Проанализированы основные проблемы недостаточной прочности боковых рам, и представлены результаты экспериментальных ис- следований автора. Представлены результаты теорети- ческих исследований средствами моделирования движе- ния вагона в программном комплексе «Универсальный ме- ханизм» по определению влияния первой степени рессор- ного подвешивания в тележках типа 18-100 на энергоэф- фективность (сопротивление движению) и установлена расчетная величина снижения сопротивления движению. Подготовлено концепт принципиально новой конструкции тележки грузового вагона для скоростного движения, ос- нованный на принципиально новых технических решениях с упруго-диссипативными несущими элементами, а так же разработана концепция модернизации тележек типа 18-100 и аналогов путем внедрения буксового подвешива- ния на жд пути 1520 мм.
The article deals with the issues of perspective moving parts for the new generation of freight wagons, an addition to the existing classification of bogies was developed, namely, the introduction of such types of suspensions was proposed: a combined box hanging with an elastic frame, a combined central hanging with an elastic frame, an elastic frame, a multistage combined: central hanging with elastic frame, multistage combined: box and central, hollow suspension with elastic frame, elastic on dressing beam. The main problems of insufficient strength of lateral frames are analyzed, and the results of experimental studies of the author are presented. The results of theoretical investigations by means of modeling of the carriage movement in the software complex "Universal Mechanism" on the definition of the effect of the first stage of spring suspension in 18-100 type trucks on energy efficiency (resistance to motion) are presented, and the calculated value of reduction of resistance to motion is established. The conception of a fundamentally new construction of a truck for high-speed traffic was prepared, based on fundamentally new technical solutions with elastic-dissipative carrier elements, as well as a concept for the modernization of 18-100 and analogue carts by introducing a boom suspension on a 1520 mm track.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1850
Розташовується у зібраннях:№ 5 (235)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
055-060.pdf811,88 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.