Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1872
Title: Aviation of countries of axis in the Second world war: historical aspect
Other Titles: Авіація країн осі у другій світовій війні: історичний аспект
Авиация стран Оси во Второй мировой войне: исторический аспект
Authors: Mykhailiuk, V.P.
Halai, K.B.
Zolotar, S.A.
Михайлюк, В.П.
Галай, К.Б.
Золотар, С.А.
Keywords: Wehrmacht
Lufrwaffe
Italian air force
Japan air force
Вермахт
Люфтваффе
ВПС Італії
ВПС Японії
Issue Date: 2017
Publisher: вид-во СНУ ім. В.Даля
Citation: Aviation of countries of axis in the Second world war: historical aspect / V.P. Mykhailiuk, K.B. Halai, S.A. Zolotar // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2017. – № 1 (231). – С. 71 - 75
Abstract: The aim - to conduct a retrospective analysis of the evolution of military aviation Axis Powers during the Second World War and to identify the main factors that led to the development as well as defeat in the study aeronautical engineering historical period. During 1939 - 1945 years of German aviation industry has built more than 120 thousand combat aircraft of high combat characteristics. In 1944-45. The situation was rapidly deteriorating. The Germans bore the greatest losses. Allies defeated the Luftwaffe and destroyed the entire infrastructure. By 1939 the Air Force in Italy were armed with approximately 2800 military aircraft. Italian Air Corps operated under the control of the second fleet in Germany. In June 1944, Air Corps bombers inflicted blow to Gibraltar from the southern regions of France. However, in August, the personnel of the corps refused to Hitler oath and wear a German uniform, after the National Aviation Corps was disbanded. Only in November 1944 the second fighter group returned to fighting, to her in February 1945 joined the first fighter group. Despite heavy losses, the two units fought until mid-April 1945. At the time of joining Japan in World War II Japanese fleet had before 3000 combat aircraft, of which 1,400 were in the first line. Since Japan is basically waged war with the United States, the foundation of the Air Force became a naval aviation. Japanese aviation industry has been dependent on foreign sources located on raw materials and are therefore vulnerable Bella. For these reasons, Japan could not participate in a protracted war. Axis aviation industry was fully capable to achieve high levels of production, but during the Second World War, this has not happened. Further study of the problem is possible, in the opinion of the authors, in the following areas: identifying factors in historical terms aces reduce the role of Axis aircraft in the fighting on the fronts of World War II; depth analysis of the rapid drop in production airplanes due not only to the military successes of the coalition, but also internal factors, including the special place occupied a growing anti-war movement.
На сьогоднішній день в історичній науці склалася непроста та достатньо суперечлива ситуація на тему Другої світової війни. Мета авторів – провести ретроспективний аналіз еволюції зростання військової авіації країн Осі в роки Другої світової війни та визначити основні чинники, що обумовили як розвиток, так і поразки авіаційної техніки у досліджуваний історичний період. Основними літаками германських військово-повітряних сил були швидкісні винищувачі «Месершміт» Bf-109, середні швидкісні бомбардувальники «Юнкерс» Ju-88, пікіруючі бомбардувальники Ju-87, двомоторні винищувачі Bf-110, розвідники «Фокке-Вульф» FW-189, бомбардувальники «Хайнкель» Не-11, «Дороньє» Do-17 та деякі інші. За 1939 – 1945 роки німецька авіаційна промисловість побудувала більше 120 тисяч бойових літаків, які відрізнялися високими бойовими характеристиками. У 1944-45 рр. ситуація стала стрімко погіршуватися. Німці несли найбільші втрати. Союзники розгромили Люфтваффе і знищили всю інфраструктуру. До 1939 року військово-повітряні сили Італії мали на озброєнні приблизно 2800 військових літаків. Авіаційний корпус Італії діяв під контролем другого повітряного флоту Німеччини. В червні 1944 року бомбардувальники авіаційного корпусу нанесли удар по Гібралтару з південних районів Франції. Однак в серпні особовий склад цього корпусу відмовився скласти Гітлеру присягу та носити німецьку форму, після цього авіаційний національний корпус був розформований. Тільки в листопаді 1944 року друга винищувальна група повернулася до бойових дій, до неї в лютому 1945 року приєдналася перша винищувальна група. Незважаючи на тяжкі втрати, ці два підрозділи билися до середини квітня 1945 року. На момент вступу Японії у Другу світову війну японський повітряний флот мав у своєму розпорядженні 3000 бойових літаків, з яких 1400 знаходилися на першій лінії. Так як Японія в основному вела війну з США, основою її повітряних сил стала морська авіація. Японська авіаційна промисловість була залежна від розташованих за кордоном джерел сировини і вже тому бела уразлива. З цих причин Японія не могла брати участі у затяжній війні. Авіаційна промисловість Осі була цілком здатна досягти високих рівнів виробництва, але в ході Другої світової війни цього так і не сталося. Подальше вивчення проблеми можливе, на погляд ричному плані факторів зменшення ролі асів авіації країн Осі у бойових діях на фронтах Другої світової війни; 2) поглибленому аналізу стрімкого падіння виробництва літаків за рахунок не тільки військових успіхів країн антигітлерівської коаліції, а й внутрішніх причин, серед яких особливе місце займав зростаючий антивоєнний рух.
Статья посвящена проблеме Второй мировой войны с точки зрения наличия и освоения военной авиации в ходе основных боевых действий и их техническим обеспечением со стороны стран, напавших на государства антигитлеровской коалиции.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1872
Appears in Collections:№ 1 (231)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
071-075.pdf351,2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.