Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1916
Title: Державна науково-технічна політика розвитку проектних організацій
Other Titles: Государственная научно-техническая политика развития проектных организаций
Authors: Гончаров, В.М.
Моргачов, І.В.
Morhachov, I.V.
Рябоконь, М.В.
Моргачёв, И.В.
Keywords: Державна науково-технічна політика розвитку проектних організацій
Проектні організації, науково-технічна політика, національне господарство, державне регулювання
Issue Date: 2010
Publisher: СПД Купріянов В.С.
Citation: Державна науково-технічна політика розвитку проектних організацій: [монографія] / [В.М.Гончаров, І.В.Моргачов, М.В. Рябоконь / Під загальною редакцією д.е.н., проф. В.М. Гончарова] – Донецьк: СПД Купріянов В.С., 2010 – 2012с.
Abstract: Дану монографію автори розглядають як засіб розвитку економічної освіти і наукових поглядів за напрямками: національне господарство і державне регулювання економіки. Призначено для викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей. До того ж, видання може використовуватися керівниками і фахівцями органів державної влади, що мають відношення до державного регулювання діяльності проектних організацій і національного господарства. Основну увагу приділено темам: проектні організації як чинник впливу на науково-технічний і економічний розвиток країни, державне регулювання діяльності цих організацій, механізм реалізації державної науково-технічної політики розвитку проектних організацій.
Description: В умовах інтенсифікації науково-технічного прогресу більш кращі результати у розвитку національного господарства досягаються в тих країнах, де раціонально використовується науково-технічний потенціал і постійно підвищується його рівень прискореними темпами. Науково-технічний розвиток є вагомим чинником економічного зростання національного господарства. Рівні використання й розвитку науки і техніки в країні та її економічного становища є взаємозалежними. Вирішення таких сучасних проблем української економіки, як високий рівень залежності від зовнішніх паливних і сировинних ресурсів, низький рівень конкурентноздатності вітчизняних товарів і послуг можливо вирішити завдяки інтенсифікації науково-технічного розвитку країни. Одним із засобів відповідної інтенсифікації є удосконалення державного регулювання науково-технічної діяльності, в тому числі і державної науково-технічної політики, що робить актуальним дослідження цього питання. В даній монографії розглянуто положення удосконалення відповідної політики, що дозволяє інтенсифікувати науково-технічний і економічний розвиток країни. В наукових роботах багатьох учених за напрямом проектні організації, що виконують проектно-кошторисну документацію, практично не розглядаються в якості важливих об’єктів впливу при реалізації державної науково-технічної політики. Хоча вплив цих організацій на рівень використання та розвитку науки і техніки в країні суттєвий. Особливістю проектних організацій є те, що вони доводять до стадії практичного використання результати наукових досліджень. Ресурси цих організацій використовуються для вирішення задач науково-технічного розвитку країни. Вони є складовою інфраструктури, що забезпечує науково-технічну діяльність. Специфічність відповідних організацій вимагає використання таких методів державного регулювання, які б забезпечували умови для економічного і науково-технічного розвитку проектних організацій України, а також позитивний вплив цих організацій на науково-технічний і економічний розвиток країни. Тому дослідження діяльності цих організацій стосовно удосконалення відповідної державної науково-технічної політики залишаються актуальними. В цьому зв’язку важливо визначити специфічні особливості вітчизняних проектних організацій, щоб на базі цих знань сформувати гармонічні заходи з удосконалення їх державного регулювання. Авторами монографії зроблено акцент на необхідності впровадження системного підходу до державного регулювання діяльності проектних організацій України, що спрямовано на удосконалення державної науково-технічної політики їх розвитку і підвищення рівня економічного становища національного господарства.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1916
ISBN: 978-966-2991-43-7
Appears in Collections:Монографії
Монографії вчених університету
Моргачов Ілля ВікторовичItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.