Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1924
Title: Удосконалення інфраструктурного забезпечення інвестиційно-інноваційних процесів на державному і регіональному рівнях
Other Titles: Improvement of infrastructure of investment and innovation processes at the state and regional levels
Authors: Моргачов, І.В.
Моргачёв, И.В.
Morhachov, I.V.
Keywords: інфраструктурне забезпечення
науково-технічні системи
державне регулювання
моніторинг
інноваційно-інвестиційні процеси і проекти
Issue Date: 2015
Publisher: Хмельницький національний університет
Citation: Моргачов І.В. Удосконалення інфраструктурного забезпечення інвестиційно-інноваційних процесів на державному і регіональному рівнях / I.В. Моргачов // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2015. - № 1. - С. 147 - 153.
Abstract: У статті уточнено напрями удосконалення інфраструктурного забезпечення інвестиційно-інноваційних процесів на державному і регіональному рівнях шляхом конкретизації положень моніторингу ефективності державного регулювання розвитку вітчизняних науково-технічних систем. Розглянуто недоліки і переваги цих напрямів. З переліку останніх обґрунтовано більш оптимальний для здійснення державного регулювання діяльності вітчизняних науково-технічних систем на національному і регіональному рівнях. Запропоновано показники, що слід розглядати в якості опосередкованих критеріїв ефективності державного регулювання науково-технічних систем з метою удосконалення інфраструктурного забезпечення інвестиційно-інноваційних процесів на державному і регіональному рівнях.
Directions of improvement of infrastructure investment and innovation processes at the state and regional levels improved by clarifying the provisions of the monitoring of the effectiveness of state regulation of development of the national scientific-technical systems. Advantages and disadvantages of these areas is considered. A more optimal direction from the list of last reasonably for the implementation of state regulation of national innovation systems at the national and regional levels. Indicators that should be considered as indirect criteria for the effectiveness of state regulation of scientific-technical systems proposed to improve infrastructure investment and innovation processes at the state and regional levels.
Description: Важливим елементом інфраструктурного забезпечення інвестиційно-інноваційних процесів на державному і регіональному рівнях є науково-технічні системи. Удосконалення відповідного забезпечення є одним із шляхів територіальної організації продуктивних сил і соціально-економічних відносин в регіонах. Досягнення цієї мети покладене на державне регулювання діяльності вітчизняних науково-технічних систем і вимагає контролю. Одним із засобів такого контролю є моніторинг функціонування відповідних закладів, уточнення положень якого є важливим напрямом удосконалення інфраструктурного забезпечення, що розглядається. Оскільки вітчизняні науково-технічні системи відіграють суттєву роль в інфраструктурному забезпеченні інвестиційно-інноваційних процесів в регіонах і витрати на відповідне державне регулювання також є значними, дослідження питань ефективного моніторингу регулювання діяльності науково-технічних систем залишаються актуальними. Для проведення зазначеного моніторингу необхідним є не тільки визначення переліку показників, але й рівня їх об’єктивності з урахуванням наявної статистичної інформації, ймовірнісного характеру впливу досліджуваних систем на інноваційно-інвестиційну діяльність в регіонах країни та інших чинників, що знижують рівень точності результатів моніторингу. Необхідним є визначення найбільш оптимального методу та напряму з огляду на опосередкованість показників, погрішність статистичної інформації, імовірнісний характер досліджуваних процесів та витрати на здійснення відповідного моніторингу.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1924
ISSN: 2226-9150
Appears in Collections:Статті / Інститут економіки і управління
Моргачов Ілля Вікторович
Авторські публікації науковців

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vchnu_ekon_2015_1_28.pdf308,88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.