Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1925
Title: Дослідження феномену прощення: психологічні підходи та емпіричні дані
Authors: Гарькавець, С.О.
Яковенко, С.І.
Keywords: Соціальна психологія, психологія спілкування, психологія конфлікту
вік, гендер, образа, професійні характеристики, прощення, стратегії поведінки.
Issue Date: Apr-2018
Publisher: Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна
Citation: Гарькавець С. О. Дослідження феномену прощення: психологічні підходи та емпіричні дані / С. О. Гарькавець, С. І. Яковенко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – Серія «Психологія», 2018. – Вип. 64. – С. 13-19.
Abstract: У статті представлені результати теоретичного та експериментального дослідження образи та прощення. Встановлено, що прощення може проявити себе як акт благородства та милосердя людини, яка відчуває себе ображеною. З’ясовано, що стратегія поведінки образливої особистості виступає особливим типом соціальної активності, коли індивід вважає себе ображеним та своєрідно реагує на образу, переживає її, спілкується з кривдником або не хоче розмовляти з ним, очікує прохання про вибачення, визнає можливість прощення та примирення з ним. Встановлено, що прощення залежить від віку, статі та професійних характеристик скривджених, від вибору стратегії поведінки в конфронтації з тим, хто їх образив. З’ясовано, що жінки та чоловіки мають відмінності у сприйнятті образи та готовності до її прощення, вікові особливості впливають на амплітуду та інтенсивність прояву образ, а сфера професійної діяльності накладає свій відбиток на ставлення людини до прощення та його можливі інсталяції.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1925
Appears in Collections:Гарькавець Сергій Олексійович

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стаття_Гарькавець_Яковенко.pdf518,6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.