Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1937
Title: Зв'язок науково-технічних систем з підприємствами, що переробляють сільськогосподарську продукцію
Other Titles: Связь научно-технических систем с предприятиями, которые перерабатывают сельскохозяйственную продукцию
Authors: Моргачов, І.В.
Моргачёв, И.В.
Morhachov, I.V.
Keywords: науково-технічні системи
підприємства переробники сільськогосподарської продукції
підприємницький сектор економіки
інвестиційна та науковотехнічна діяльність
державне регулювання економіки
національне господарство
науково-технічна діяльність
Issue Date: 2013
Publisher: Хмельницький національний університет
Citation: Моргачов І.В. Зв'язок науково-технічних систем з підприємствами, що переробляють сільськогосподарську продукцію / І.В. Моргачов // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2013. - № 4 (1). - С. 142 - 146
Abstract: В статті конкретизовано зв'язок показників підприємств, що є переробниками сільськогосподарської продукції, з результатами діяльності вітчизняних науковотехнічних систем: наукових організацій і сфери інжинірингу. Виявлено високий рівень кореляції між відповідними показниками і результатами, а також різний характер впливу інвестиційної діяльності досліджуваних підприємств на результати роботи окремих видів науковотехнічних систем.
Link specified indicators of the enterprises which are engaged in processing of agricultural products, with the results of the activity of the national scientifictechnical systems in the article. From the list of subjects related to scientifictechnical systems, includes the following: scientific organizations, and organizations in the sphere of engineering. High level revealed a correlation between the studied enterprises and the results of scientifictechnical systems, as well as the different nature of the influence of the properties of investment activity of enterprises on results of work of separate types of scientifictechnical systems. The close and complex financial and economic relationship exists between these two groups of economic entities, therefore, the problems of development of scientifictechnical systems should be considered systematically, that is, taking into account linkages with the activities of the surveyed enterprises. The property is defined inertia crisis condition (delay) of investment activity of enterprises processors of agricultural products, which determines the corresponding inertia (delay) of volumes of realization of work organizations in the sphere of engineering, however, almost no influence on the scientific and scientifictechnical activity of the scientific organizations.
Description: Вітчизняні науково-технічні системи мають економічні зв’язки з підприємствами, що є переробниками сільськогосподарської продукції. При чому ці зв’язки можуть бути як прямими, так і опосередкованими. Прикладом прямого економічного зв’язку є виконання організацією сфери інжинірингу проектної роботи для відповідного підприємства. Опосередкований вплив проявляється шляхом створення попиту на наукові та науково-технічні роботи науково-технічних систем завдяки діяльності підприємств, що є переробниками сільськогосподарської продукції. Наприклад, податки, що сплачують останні, йдуть на фінансування державних замовлень щодо виконання фундаментальних досліджень. В таких умовах важливо визначити показники, що характеризують зв'язок вітчизняних науково- технічних систем з економічною діяльністю промислових підприємств-переробників сільськогосподарської продукції, а також рівень взаємозв’язку між цими показниками якісно і кількісно. Дослідження взаємного зв’язку суб’єктів господарювання різних груп, особливо науково-технічних систем та відповідних підприємств, завжди були актуальними з точки зору удосконалення державного регулювання економіки.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1937
ISSN: 2307 - 5740
Appears in Collections:Статті / Інститут економіки і управління
Моргачов Ілля Вікторович
Авторські публікації науковців

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vchnu_ekon_2013_4(1)__26.pdf309,4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.