Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1939
Title: Вплив на інноваційну діяльність середньостатистичного промислового підприємства результатів роботи вітчизняних науково-технічних систем
Other Titles: Влияние на инновационную деятельность среднестатистического промышленного предприятия результатов работы отечественных научно-технических систем
Authors: Моргачов, І.В.
Моргачёв, И.В.
Morhachov, I.V.
Keywords: науково-технічні системи
промислове підприємство
інноваційна діяльність
науково-технічна діяльність
економічна криза
державне регулювання
національне господарство
інфраструктура
Issue Date: 2013
Citation: Моргачов І.В. Вплив на інноваційну діяльність середньостатистичного промислового підприємства результатів роботи вітчизняних науково-технічних систем / І.В. Моргачов // Прометей. - 2013. - № 1. - С. 95 - 100.
Abstract: В статті конкретизовано показники інноваційної діяльності вітчизняних промислових підпри- ємств, які (тобто показники) в більшому ступені мають зв'язок з результатами роботи науково- технічних систем країни. Уточнено характер відповідного зв'язку та властивості даних показників в умовах економічної кризи.
В статье конкретизированьї показатели инновационной деятельности отечественньїх про- мьшленних предприятий, которие (то есть показатели) в большей степени имеют связь с резуль- татами работьі научно-технических систем страни. Уточнен характер соответствующей связи и свойства данних показателей в условиях жономического кризиса.
Description: Науково-технічна і інноваційна діяльність часто є об'єктом досліджень науковців і розглядається в якості важливого засобу інтенсифікації розвитку національного господарства, тому питання удосконалення як науково-технічної, так і інноваційної діяльності суб'єктів господарювання завжди були актуальними. В якості актуального питання також можна виділити взаємозв'язок вітчизняних науково-технічних систем і інноваційної діяльності промислових підприємств країни. Науково-технічні системи і промислові підприємства відносяться до різних груп суб'єктів господарювання, мають специфічні особливості економічного розвитку і чинники, що впливають на їх діяльність. Однак суб'єкти господарювання, що відносяться до переліку науково-технічних систем, не є повністю ізольованими від інших суб'єктів національного господарства, в тому числі від діяль- ності промислових підприємств. Науково-технічні системи є своєрідною інфраструктурою для інноваційної активності промислових підприємств, тому результати діяльності як перших, так і других мають певним чином корелювати один з одним.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1939
Appears in Collections:Статті
Моргачов Ілля Вікторович
Авторські публікації науковців

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Prom_2013_1_19.pdf193,64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.