Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1939
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorМоргачов, І.В.-
dc.contributor.authorМоргачёв, И.В.-
dc.contributor.authorMorhachov, I.V.-
dc.date.accessioned2018-04-30T12:30:03Z-
dc.date.available2018-04-30T12:30:03Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationМоргачов І.В. Вплив на інноваційну діяльність середньостатистичного промислового підприємства результатів роботи вітчизняних науково-технічних систем / І.В. Моргачов // Прометей. - 2013. - № 1. - С. 95 - 100.uk
dc.identifier.urihttp://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1939-
dc.descriptionНауково-технічна і інноваційна діяльність часто є об'єктом досліджень науковців і розглядається в якості важливого засобу інтенсифікації розвитку національного господарства, тому питання удосконалення як науково-технічної, так і інноваційної діяльності суб'єктів господарювання завжди були актуальними. В якості актуального питання також можна виділити взаємозв'язок вітчизняних науково-технічних систем і інноваційної діяльності промислових підприємств країни. Науково-технічні системи і промислові підприємства відносяться до різних груп суб'єктів господарювання, мають специфічні особливості економічного розвитку і чинники, що впливають на їх діяльність. Однак суб'єкти господарювання, що відносяться до переліку науково-технічних систем, не є повністю ізольованими від інших суб'єктів національного господарства, в тому числі від діяль- ності промислових підприємств. Науково-технічні системи є своєрідною інфраструктурою для інноваційної активності промислових підприємств, тому результати діяльності як перших, так і других мають певним чином корелювати один з одним.uk
dc.description.abstractВ статті конкретизовано показники інноваційної діяльності вітчизняних промислових підпри- ємств, які (тобто показники) в більшому ступені мають зв'язок з результатами роботи науково- технічних систем країни. Уточнено характер відповідного зв'язку та властивості даних показників в умовах економічної кризи.uk
dc.description.abstractВ статье конкретизированьї показатели инновационной деятельности отечественньїх про- мьшленних предприятий, которие (то есть показатели) в большей степени имеют связь с резуль- татами работьі научно-технических систем страни. Уточнен характер соответствующей связи и свойства данних показателей в условиях жономического кризиса.uk
dc.description.sponsorshipвласні коштиuk
dc.language.isoukuk
dc.subjectнауково-технічні системиuk
dc.subjectпромислове підприємствоuk
dc.subjectінноваційна діяльністьuk
dc.subjectнауково-технічна діяльністьuk
dc.subjectекономічна кризаuk
dc.subjectдержавне регулюванняuk
dc.subjectнаціональне господарствоuk
dc.subjectінфраструктураuk
dc.titleВплив на інноваційну діяльність середньостатистичного промислового підприємства результатів роботи вітчизняних науково-технічних системuk
dc.title.alternativeВлияние на инновационную деятельность среднестатистического промышленного предприятия результатов работы отечественных научно-технических системuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc338.24uk
Appears in Collections:Статті
Моргачов Ілля Вікторович
Авторські публікації науковців

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Prom_2013_1_19.pdf193,64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.