Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1941
Title: Застосування методу аналізу відхилень структури показників за регіонами для визначення зв’язку результатів діяльності науково-технічних систем та промислових підприємств
Authors: Моргачов, І.В.
Моргачёв, И.В.
Morhachov, I.V.
Keywords: промислове підприємство
науково-технічна система
наукова організація
проектна організація
національне господарство
регіональна економіка
регіон
інновації
інноваційна діяльність
інноваційна інфраструктура
підприємницький сектор економіки
науково-технічна діяльність
інноваційна діяльність
Issue Date: 2012
Publisher: Ін-т економіки промисловості
Citation: Моргачов І.В. Застосування методу аналізу відхилень структури показників за регіонами для визначення зв’язку результатів діяльності науково-технічних систем та промислових підприємств / І.В. Моргачов // Прометей. – 2012. - № 2 (38). – С. 82 – 85.
Abstract: В статті кількісно визначено взаємозв’язок основних показників функціонування вітчизняних науково-технічних систем та результатів інноваційної та фінансово-економічної діяльності промислових підприємств за допомогою методу аналізу відхилень структури досліджуваних показників за регіонами. Висновки: незважаючи на об’єктивні обмеженості методу аналізу структури показників за регіонами кількісно визначено, що найбільшим рівнем причинно-наслідкового зв’язку з результатами інноваційної та фінансово-економічної діяльності промислових підприємств характеризуються такі показники функціонування вітчизняних науково-технічних систем, як кількість організацій сфери інжинірингу, чисельність їх працівників та кількість отриманих охоронних документів на права інтелектуальної власності. Між промисловими підприємствами та вітчизняними науково-технічними системами існує складний зв'язок. Цей зв'язок необхідно досліджувати за допомогою різноманітних методів, оскільки кожен з таких методів може мати свої недоліки і переваги.
Description: Поширеною є думка, що науково-технічні системи є інфраструктурою як інноваційної, так і фінансово-економічної діяльності промислових підприємств. Отже має бути взаємозв’язок останніх з результатами діяльності науково-технічних систем, а також чинниками, що впливають на функціонування таких систем. Дослідження характеру такого взаємозв’язку завжди будуть актуальними, оскільки дозволяють удосконалити державне регулювання вітчизняних науково-технічних систем з метою покращення впливу останніх на діяльність промислових підприємств. До того ж, актуальним є саме кількісний аналіз характеру відповідного впливу, що дозволяє здійснювати математичне моделювання і прогнозування. Діяльність вітчизняних науково-технічних систем в більшому ступені регулюється державними органами влади. Деякі такі системи повністю або частково фінансуються за рахунок державного або місцевих бюджетів; форма власності певної частки таких систем є державною. Державне регулювання науково-технічних систем України, в тому числі шляхом їх фінансування, не повинне зупинятися лише покращенням роботи таких систем. Важливо, щоб відбувався позитивний вплив таких систем на суб’єкти господарювання, що належать до підприємницького сектора економіки, оскільки останні є базою національного господарства, яка створює матеріальні блага для суспільства.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1941
ISSN: 1814-8913
Appears in Collections:Статті / Інститут економіки і управління
Моргачов Ілля Вікторович
Авторські публікації науковцівItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.