Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1944
Title: Завдання удосконалення державної інноваційної політики розвитку вітчизняних науково-технічних систем
Other Titles: Задачи совершенствования государственной инновационной политики развития отечественных научно-технических систем
THE TASKS OF IMPROVING THE STATE INNOVATION POLICY OF THE DEVELOPMENT OF DOMESTIC SCIENTIFIC-TECHNICAL SYSTEMS
Authors: Моргачов, І.В.
Моргачёв, И.В.
Morhachov, I.V.
Keywords: Науково-технічні системи
національне господарство
державне регулювання
науково-технічна діяльність
інноваційна політика
інвестиції
наукові організації
проектні організації
Issue Date: 2012
Publisher: Національний університет «Києво-Могилянська академія»
Citation: Моргачов І.В. Завдання удосконалення державної інноваційної політики розвитку вітчизняних науково-технічних систем: матеріали міжнародної наукової конференції [«Наукова періодика слов’янських країн в умовах глобалізації» (Частина 1), Том Економіка. Охорона праці та екологія], (Київ 2012). – Національний університет «Києво-Могилянська академія». - С. 3 - 4. DOI: https://doi.org/10.15587/2312-8372.2012.4700
Abstract: У статті конкретизовано завдання удосконалення державної інноваційної політики розвитку вітчизняних науково-технічних систем за допомогою економіко-математичного моделювання.
В статье конкретизированы задачи совершенствования государственной инновационной политики развития отечественных научно-технических систем при помощи экономико-математического моделирования.
The article specifies the tasks of perfection of the state innovation policy of the development of domestic scientific-technical systems with the help of economic-mathematical modeling.
Description: Дослідження, про які йдеться в доповіді, відносяться до спеціальності економіка та управління національним господарством. Вітчизняні науково-технічні системи відіграють певну роль в розвитку національного господарства, що робить необхідним державне регулювання їх діяльності з метою покращення їх впливу на інші сектори економіки. В свою чергу ефективне державне регулювання вітчизняних науково-технічних систем має базуватися на результатах всебічних досліджень їх особливостей. Удосконалення державного регулювання вітчизняних науково-технічних систем має починатися з конкретизації завдань, вирішення яких призведе до бажаного результату. Формулювання відповідних завдань буде більш якісним, коли застосовується економіко-математичне моделювання, що дозволяє здійснювати кількісну оцінку.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1944
Appears in Collections:Виступи, тези
Моргачов Ілля Вікторович
Авторські публікації науковців

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4700-7174-1-PB (1).pdf100,33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.