Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1957
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorМоргачов, І.В.-
dc.contributor.authorЧерниш, О.І.-
dc.contributor.authorMorhachov, I.V.-
dc.contributor.authorМоргачёв, И.В.-
dc.date.accessioned2018-05-02T11:32:31Z-
dc.date.available2018-05-02T11:32:31Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.citationМоргачов І.В. Концепція інформаційного забезпечення механізму реалізації державної науково-технічної політики розвитку проектних організацій / І.В. Моргачов, О.І. Черниш // Економіка будівництва і міського господарства. – 2010. - № 1 (Том 6). – С. 5 – 10.uk
dc.identifier.urihttp://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1957-
dc.descriptionНеобхідність інтенсифікації економічного розвитку України в сучасних умовах зумовлює потребу, в тому числі, в удосконаленні державної науково-технічної політики розвитку вітчизняних проектних організацій. Останні є важливим чинником впливу на науково-технічний та економічний розвиток національного господарства. Удосконалення відповідної політики можливе завдяки налагодженню стійкого комунікаційного зв’язку між проектними організаціями та державними органами влади, тобто покращенню інформаційного забезпечення механізму реалізації цієї політики. Однак практичне удосконалення інформаційного забезпечення неможливе без відповідної концепції, що зумовлює актуальність дослідження цього питання.uk
dc.description.abstractВ статті обґрунтовано і запропоновано концепцію інформаційного забезпечення механізму реалізації державної науково-технічної політики розвитку проектних організацій, суть якої полягає в налагодженні стійкого комунікаційного зв’язку між проектними організаціями та державними органами влади, що сприятиме більш ефективному виконанню функцій управління науково-технічним і економічним розвитком країни. Стійкий комунікаційний зв’язок між проектними організаціями та державними органами влади пропонується забезпечувати завдяки проведенню діагностики науково-технічного потенціалу проектних організацій та моніторингу якості виконання функцій елементами механізму реалізації державної науково-технічної політики розвитку цих організацій. Інтенсифікація інформаційного обміну між проектними організаціями і органами державної влади буде сприяти удосконаленню реалізації державної науково-технічної політики. Реалізація заходів щодо налагодження стійкого комунікаційного зв’язку між вітчизняними проектними організаціями і державними органами влади, дозволить отримати більше додаткової інформації щодо проблем їх діяльності та державного регулювання.uk
dc.description.abstractВ статье обоснована и предложена концепция информационного обеспечения механизма реализации государственной научно-технической политики развития проектных организаций. Суть ее заключается в установлении стойкой коммуникационной связи между проектными организациями и государственными органами власти, что будет способствовать более эффективному выполнению функций управления научно-техническим и экономическим развитием страны. Стойкую коммуникационную связь между проектными организациями и государственными органами власти предлагается обеспечивать благодаря проведению диагностики научно-технического потенциала проектных организаций и мониторинга качества выполнения функций элементами механизма реализации государственной научно-технической политики развития этих организаций. Интенсификация информационного обмена между проектными организациями и органами государственной власти будет способствовать усовершенствованию реализации государственной научно-технической политики. Реализация мероприятий относительно установления стойкой коммуникационной связи между отечественными проектными организациями и государственными органами власти позволит получить больше дополнительной информации относительно проблем их деятельности и государственного регулирования.uk
dc.description.sponsorshipвласні коштиuk
dc.language.isoukuk
dc.publisherГосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования" Донбасская национальная академия строительства и архитектуры"uk
dc.subjectпроектні організаціїuk
dc.subjectінформаційне забезпеченняuk
dc.subjectнауково-технічна діяльністьuk
dc.subjectнауково-технічна політикаuk
dc.subjectнаціональне господарствоuk
dc.subjectдержавне регулювання економікиuk
dc.subjectкомунікаційний зв'язокuk
dc.subjectмеханізм державного регулюванняuk
dc.subjectоргани державної владиuk
dc.subjectнауково-технічна інфраструктураuk
dc.subjectфункцій державних органів владиuk
dc.subjectмоніторингuk
dc.titleКонцепція інформаційного забезпечення механізму реалізації державної науково-технічної політики розвитку проектних організаційuk
dc.title.alternativeКонцепция информационного обеспечения механизма реализации государственной научно-технической политики развития проектных организацийuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc338.24uk
Appears in Collections:Статті / Інститут економіки і управління
Моргачов Ілля Вікторович
Авторські публікації науковців

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МоргачовІ.В._Стаття-Концепція ІЗМРДНТП.pdf190,14 kBAdobe PDFView/Open
01_morgachova_chernysh.pdf272,96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.