Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1958
Title: Необхідність формування інфраструктури розвитку високотехнологічної самозайнятості населення
Authors: Моргачов, І.В.
Моргачёв, И.В.
Morhachov, I.V.
Keywords: високотехнологічна самозайнятість
деіндустріалізація
національне господарство
регіональна економіка
державне регулювання економіки
праця
незайняте населення
безробіття
інфраструктура
умовно-депресивні регіони
Issue Date: 2018
Publisher: Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Citation: Моргачов І.В. Необхідність формування інфраструктури розвитку високотехнологічної самозайнятості населення: матеріали XХІ міжнародної науково-технічної конференції «Технологія-2018» (20-21 квіт. 2018 р., м. Сєвєродонецьк): [видавництво СНУ ім. В. Даля], 2018. Ч. ІI. – С. 173 – 174.
Abstract: Метою роботи є уточнення особливостей і необхідності формування інфраструктури розвитку високотехнологічної самозайнятості населення. Трансформація структури національного господарства в частині появи нових умовних галузей зумовлює наукові дослідження їх особливостей. Актуальними питаннями постають напрями удосконалення державного регулювання відносно нового виду самозайнятості населення – високотехнологічного і мобільного. Загальний вектор такого державного регулювання має бути спрямований на покращення конкурентоспроможності такого виду на світовому ринку, що може бути досягнуто в тому числі за рахунок кооперації з іншими галузями національного господарства.
Description: Процес поглиблення глобалізації світової економіки для національного господарства має як позитивні, так і негативні наслідки. В якості негативних можна визнати повну зупинку та ліквідацію багатьох вітчизняних підприємств, згортання цілих галузей економіки. За умов відкритості кордонів з’ясувалося, що більшість товарів виробляють десь або краще, або дешевше. До того ж, програвання в світовій конкурентній боротьбі відносно України є поступовим процесом, коли в одному році зупиняє діяти одне промислове підприємство, а в іншому - інше. Постійно змінюється комбінація чинників, що погіршують конкурентні переваги вітчизняних галузей економіки. Наслідком поступової деіндустріалізації країни є вивільнення працездатного населення, зростання безробіття. Важливий чинник виробництва: праця - не використовується в національному господарстві і не приносить ніякої користі. Спроба протидіяти безробіттю в умовах скорочення робочих місць на промислових підприємствах з боку населення зумовлює його самозайнятість.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1958
Appears in Collections:Технологія-2018
Виступи, тези
Моргачов Ілля Вікторович

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Тези_Моргачов_Необхідність формув.інфрастр.pdf184,38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.