Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1959
Title: Особливості регіонального розвитку організацій сфери інжинірингу України
Other Titles: Особенности регионального развития организаций сферы инжиниринга Украины
Authors: Моргачов, І.В.
Моргачёв, И.В.
Morhachov, I.V.
Keywords: організації сфери інжинірингу
національне господарство
державне регулювання економіки
регіональна економіка
науково-технічний розвиток
інноваційний розвиток
розвиток продуктивних сил
ВВП
інфраструктура
Issue Date: 2009
Publisher: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Citation: Моргачов І.В. Особливості регіонального розвитку організацій сфери інжинірингу України / І.В. Моргачов // Вісник Східноукраїнського національного університету ім.В.Даля. – 2009. - № 12 (142). Том 2. – С. 203 – 208.
Abstract: В статі розглянуто особливості регіонального розвитку організацій сфери інжинірингу України. В результаті проведених досліджень визначено особливості регіонального розвитку організацій сфери інжинірингу, що полягають у наступному: ресурси і відповідні організації концентруються в регіонах розташування замовників відповідних робіт; виявлена тенденція концентрації ресурсів цих організацій в м. Києві; створення інфраструктури розвитку організацій сфери інжинірингу в інших містах дозволить отримати економічний ефект в масштабах національного господарства внаслідок розходжень у витратах на заробітну плату.
Description: Організації сфери інжинірингу є складовою частиною національного господарства. До того ж, вони є чинником впливу на науково-технічний і інноваційний розвиток країни, що, в свою чергу, впливає на рівень економіки. Виходячи з цього, дослідження особливостей функціонування та розвитку цих організацій є достатньо актуальним. Знання особливостей певного процесу або явища є основою для передбачення майбутніх подій, що пов’язані з тими процесами і явищами, які досліджуються. А це, в свою чергу, є основою оптимальних дій з метою позитивного впливу. Знання особливостей регіонального розвитку, в тому числі і організацій сфери інжинірингу України, дозволить удосконалити їх державне регулювання, в цілому регіональну економічну політику, позитивно впливати на структуру і розвиток продуктивних сил в регіонах. Удосконалення регіональної структури організацій сфери інжинірингу є чинником впливу на інтенсифікацію розвитку як окремої галузі, так і національного господарства.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1959
ISSN: 1998-7927
Appears in Collections:Статті
Моргачов Ілля Вікторович
Авторські публікації науковцівItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.